بازدید مهندس رضایی از مدیریتهای اداره کل و واحد میز خدمت

بازدید مهندس رضایی از مدیریتهای اداره کل و واحد میز خدمت

به گزارش روابط عمومی اداره کل صبح امروز مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز با حضور در مدیریتهای اداره کل و همچنین واحد تازه تاسیس میز خدمت از نزدیک با مراجعین و کارکنان اداره کل دیدار و گفت و گو کرد.

مهندس رضایی در این بازدید ضمن گفت و گو با کارکنان اداره کل با مشکلات ناشی از بروکراسی و طی مراحل اداری مراجعین، آشنا شد و راهکارهای مناسب جهت کاهش این زمان ارائه نمود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز همچنین دستور دادند تا تمام مدیریتها در اسرع وقت نسبت به تهیه فلوچارت فرآیند اداری و الگوریتم تخصصی هر واحد اقدام کنند تا با بررسی مجدد این فرآیندها از گردش بیهوده نامه و اتلاف زمان و انرژی جلوگیری شود.

شایان ذکر است در هفته اخیر و با راه اندازی واحد میز خدمت مراجعین بدون حضور در طبقات و اتاقهای اداره کل راه و شهرسازی استان البرز نامه ها و درخواستهای خود را ثبت و پیگیری می کنند. لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات