اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دستگاه شایسته تقدیر در حوزه عملکرد نماز

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دستگاه شایسته تقدیر در حوزه عملکرد نماز

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهارن ستاد اقامه نماز استان تهران در اجرای منویات مقام معظم رهبری , مبنی بر ارائه گزارش میزان پیشرفت برنامه ها و فعالیتهای اقامه نماز دستگاههای اجرایی و معرفی برترین ها براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز با تشکیل هیات ارزیابی عملکرد, مستندات ارسال تمامی دستگاههای  اجرایی استان را بررسی کرده و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با کسب ۸۱۲ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز را ه عنوان دستگاه شایسته تقدیر معرفی کرده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات