جزئیات مصوبات کمیسیون ماده پنج بیجار

جزئیات مصوبات کمیسیون ماده پنج بیجار

مدیر شهر سازی ومعماری راه وشهر سازی کردستان: جلسه کمیسیون ماد پنج استان کردستان با موضوع ۱۷ پرونده شهر بیجار برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات