جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

نظرات