ضرورت دارا بودن عضویت معتبر رای دهندگان و داوطبان جهت مشارکت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره

ضرورت دارا بودن عضویت معتبر رای دهندگان و داوطبان جهت مشارکت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره

ضرورت دارا بودن عضویت معتبر رای دهندگان و داوطبان جهت مشارکت در هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات