عضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور : گفتمان مستقیم و موثرراه حل مشکلات است

عضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور : گفتمان مستقیم و موثرراه حل مشکلات است


عضوشورای مرکزی نظام مهندسی کشور

گفتمان مستقیم و موثرراه حل مشکلات است

«توریج نائیج‌پور»، عضور شورایمرکزی نظام مهندسی کشور، راهکار حل خروج از بحران مناقشات و اختلافات بین سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور و وزارت راه و شهرسازی را حرکت به سمت کنشگری و حل مساله با گفت‌وگویمستقیم عنوان کرد و گفت: ما باید نگرش خود را نسبت به مساله موجود عوض کنیم و به جایاینکه دنبال مقصر باشیم باید دنبال قصور بگردیم. قطعا در هرارگانی مشکلاتی وجود دارد،ولی اینکه بخواهیم برای مشکلات مقصر پیدا کنیم، رفتارها واکنشی می‌شوند.

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در ادامه افزود:بزرگ‌ترین نکته‌ای که دراجلاس بیست و یکم دریافتم این است که همانطور که  اشکالاتی در سطح ملی و کلان کشورقطعیت دارد ، درروابط آدم‌ها و مسئولان با هم نیز وجود دارد. در اینجا نیز این اشکال جدی وجود دارد.به عبارتی، ما دچار اختلال گفتاری هستیم  ونه می دانیم و نه می توانیم با هم گفتمان کنیم ، این مهارتی است که از یاد بردهایم. عادت کرده‌ایم از پشت تریبون با هم حرف بزنیم. امیدوارم روزی برسد که بتوانیمدور یک میز مشکلات نظام مهندسی را حل کنیم .

نائیج‌پور در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری اجلاس های سالیانه  می‌تواند در حل این مشکلات تاثیری داشته باشد یاخیر، گفت: برگزاری اجلاس چیزی است که در قانون آمده و باید برگزار شود و بیشتربهنظر من سمبولیک است. از مزیت‌های برگزاری آن، تضارب آرا، ملاقات اعضا با یکدیگر و مسائلاین چنینی است. چیزی که تاثیرگذار خواهد بود، اراده طرفین است که با تمهیدات خود واردمذاکره شوند و نسبت به حل مسائل و معضلات قدم بردارند.

وی در پایان از وزارت راه و شهرسازی به عنوان بزرگ خانواده مسکن و ساختمانیاد کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی باید بزرگی کند و نسبت به حل مساله پیش قدم شود.به عقیده من، همه باید از لجبازی دست بردارند و با همیاری و به موازات هم به سمت حلمشکلات حرکت کنند. موضوع دیگر اینکه نمی‌توانیم مسائل و مشکلات را یکباره حل کنیم وباید آن‌ها را مرحله به مرحله حل و فصل کرد. اگر ۶ سال پیش تصمیم گرفته بودیم که مسائلرا کم کم حل کنیم، قطعا اکنون  وضعیت بهتریداشتیم. درک این موضوع را وقتی بیشتر فهمیدم که وزیر محترم راه و شهرسازی در صحبت‌هایخود از آیه «ان الانسان لفی خسر» استفاده کردند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات