گزارش تصویری جلسه بررسی وضعیت الحاق منطقه باغ نجاتی به محدوده خدماتی - یکشنبه ۲۴ تیر ۹۷

گزارش تصویری جلسه بررسی وضعیت الحاق منطقه باغ نجاتی به محدوده خدماتی - یکشنبه ۲۴ تیر ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات