تشکیل جلسه داخلی مدیر کل و پرسنل اداره کل مدیریت بحران

تشکیل جلسه داخلی مدیر کل و پرسنل اداره کل مدیریت بحران

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۲۵ جلسه داخلی بین پرسنل اداره کل مدیریت بحران تشکیل گردید .

در این جلسه ضمن تاکید مدیر کل مدیریت بحران مبنی بر حضور به موقع پرسنل در محل کار خود به بحث آموزش پرسنل در کلیه موارد مربوط به مدیریت بحران اشاره داشتند و در جهت آمادگی هر چه بیشتر بخصوص در طول شبانه روز و پیگیری موارد پیشگیری از بحران های احتمالی در سطح استان به تناسب هر فصل  تاکید نمودند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی

    اداره کل مدیریت بحران استان مرکزی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات