گواهی عضویت ویژه داوطلبانی که برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی خود اقدام نموده اند

گواهی عضویت ویژه داوطلبانی که برای تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی خود اقدام نموده اند

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در این اطلاعیه آمده است: حسب درخواست و مراجعات مکرر برخی از متقاضیان عضویت در هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مبنی بر اطاله روند صدور تمدید پروانه‌های اشتغال به کار مهندسی به دلیل مقارن شدن زمان ثبت‌نام در انتخابات با ایام ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان در سازمانهای امور مالیاتی کشور، هیات اجرایی انتخابات طی مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی استان و موافقت مدیرکل محترم(تصاویر پیوست) مقرر نمود، گواهی عضویت معتبر داوطلبانی که تقاضای تمدید پروانه اشتغال به کار خود را به سازمان استان ارائه و ثبت نموده اند و تمدید پروانه اشتغال به کار ایشان هیچ منع قانونی بجز ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی ندارد و به اداره امور مالیاتی معرفی شده اند توسط واحد عضویت و امور پروانه، صادر و به هیات اجرایی انتخابات ارسال نمایند. بدیهی است درصورتی که داوطلبان مذکور ظرف مدت زمان تعیین شده و مقرر طبق برنامه زمان بندی انتخابات نسبت به پیگیری و تکمیل مدارک تمدید پروانه اشتغال به کار اقدام ننمایند اسامی آنها از لیست نامزدهای واجد شرایط انتخابات هیات مدیره سازمان استان حذف می گردد .

هیات اجرایی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات