فراخوان دعوت از افراد واجد شرایط جهت فعالیت در کارگروه های کمیسیون طرح و برنامه

فراخوان دعوت از افراد واجد شرایط جهت فعالیت در کارگروه های کمیسیون طرح و برنامه

.

از کلیه افراد دارای تجربه اجرایی یا دانشگاهی متناسب با هر یک از کارگروه های کمیسیون طرح و برنامه که امکان تخصیص وقت

کافی داشته باشند، دعوت می گردد که حداکثر تا تاریخ ۱۵/۵/۹۷ فرم پیوست را تکمیل و به همراه مدارک مثبته به محل سازمان

نظام مهندسی ساختمان استان تهران، طبقه چهارم، اتاق ۴۰۸ تحویل و یا به شماره فکس ۸۸۵۷۷۰۰۵ ارسال فرمایند.

لازم به ذکر است که افراد متقاضی حداکثر در یکی از کارگروه های " برنامه ریزی " و " تدوین بودجه " می توانند همکاری داشته

باشند . بر این اساس بعد از بررسی مدارک افراد متقاضی توسط اعضای کمیسیون طرح و برنامه، اقدامات آتی از طریق سایت اطلاع

رسانی خواهد شد .

فرم پیوست
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات