جلسه کارگروه مسکن وساختمان

جلسه کارگروه مسکن وساختمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان جلسه کارگروه مسکن وساختمان که ذیل ستاداقتصادمقاومتی استان میباشد در ساختمان شماره دو استانداری وبه ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی وبا دستور کار ۱- گزارش دبیرخانه ازتحولات ساخت وسازدراستان۲-ارائه گزارش موضوع برون سپاری خدمات صدور پروانه توسط شهرداری۳- ارائه گزارش طراحی سایت جامع اطلاع رسانی ساخت وسازمسکن توسط اتاق بازرگانی برگزار گردید.

دراین جلسه که به دبیری اداره کل راه وشهرسازی استان برگزار شد کلیم اله وثوقی مدیرکل راه وشهرسازی استان ازاقدامات انجام شده درراستای مطالعات حوزه تولیدمسکن خبرداده وافزود:باعنایت به افزایش جمعیت ونیازبروز رسانی مطالعات ،نامه ای به وزارت متبوع تنظیم وارسال شده است که درآن حدود ۲۴شاخص گنجانده شده است.

پس ازآن اعضاء حاضردرجلسه به بیان دیدگاههاوارائه عملکرد خود پرداختند که شهرداری درخصوص دستورکارشماره ۲جلسه توضیحاتی را ارائه نمود.

سپس اتاق بازرگانی استان از عدم تصویب اعتبار لازم توسط هییت رییسه اتاق درخصوص طراحی سایت خبرداد.

پس از ارائه نظرات توسط دیگر اعضاء ریاست محترم جلسه به ارائه رهنمودها وراهکارهای لازم به شرح ذیل پرداخت.

اقداماتی که درشهرداری برای موضوع برون سپاری خدمات صدور پروانه صورت گرفته قابل قبول بوده ولی نکته ای که موجبات تاخیر دراجرای موضوع فوق را داشته برای جلسه توجیه نبوده ولازم است دستگاه مذکور نسبت به ارائه کتبی اقدامات انجام شده ونیز مدت زمان لازم برای استارت دستور فوق به دبیرخانه ارائه نماید.

وی درخصوص توضیحات نماینده اتاق بازرگانی درخصوص دستورکار شماره ۳ گفت : موضوع مذکورکمک زیادی به سازندگان ویا کسانی که درفکر تولید وساخت وسازمسکن هستندمینماید.ایشان بااشاره به سودمند بودن سایت مورد اشاره افزود:چنانچه اتاق بازرگانی درموضوع مشکل داشته باشد میتوان از بخش خصوصی دراین خصوص استفاده نمود.

در پایان مقرر گردید۱- اداره کل راه وشهرسازی استان نسبت به ارائه پاورپوینت درقالب افزایش ها وکاهش های تولیدمسکن دراستان اقدامات لازم را انجام دهد.

۲ – شهرداری زنجان  ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه کتبی اقدامات انجام شده ونیز زمان مورد نیاز برای برون سپاری خدمات صدور پروانه را به دبیرخانه ارسال نماید.

۳- اتاق بازرگانی درصورت عدم طراحی سایت جامع اطلاع رسانی ظرف مدت ۱ماه موضوع را به دبیرخانه اطلاع رسانی نماید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات