جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با دکتر قربانی ، نماینده محترم مجلس در خصوص پیگیری پیشرفت پروژه های ...

جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان با دکتر قربانی ، نماینده محترم مجلس در خصوص پیگیری پیشرفت پروژه های ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات