ثبت نام بیمه تکمیل درمان انجمن...

آیا می دانید:
درصورتی که دفترچه تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی نیز داشته باشید حداکثر ۳۰درصد هزینه های شما در بخش خصوصی قابل پرداخت می باشد

آیا می دانید:
بسیاری از مراکز درمانی خصوصی، طرف قرارداد با تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی نیستند و شما باید به صورت شخصی تمام هزینه های درمانی خود را پرداخت کنید،اما دارندگان بیمه درمان تکمیلی، میتوانند هزینه های درمانی خود را طبق شرایط  بیمه درمان تکمیلی تا سقف تعهدات این جدول دریافت نمایند.

آیا می دانید:
ارائه بیمه درمان تکمیلی از طرف یک شرکت بیمه گر فقط به نفع متقاضیان است، زیرا  اخذ بیمه مهم درمان تکمیلی با مراجعه انفرادی هرگز ممکن نبوده  و فقط به صورت گروهی امکان پذیر است، لذا هرگونه فرصت ثبت نامی که از طریق متولیان انجام شود ، فقط به نفع شماست . انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

    انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران یک انجمن می باشد

      نظرات