بخشنامه بخشودگی بیمه....

اعضای محترم:
باتوجه به اتمام فرصت بخشنامه بخشودگی بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی (تامورخ۹۷/۴/۱۰)لطفا هرچه سریعتر اقدامات مقتضی خود را در این خصوص به عمل آورید.انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران

لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

    انجمن شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران یک انجمن می باشد

      نظرات