ضرایب منطقه ای پیمانکاری  ابلاغ شد

ضرایب منطقه ای پیمانکاری  ابلاغ شد

برای دانلود ​ضرایب منطقه ای پیمانکاری اینجا را کلیک کنید.

لینک اصل خبر در سایت انجمن پیمانکاران عمرانی استان کرمان

    منبع خبر

    انجمن پیمانکاران عمرانی استان کرمان

    انجمن پیمانکاران عمرانی استان کرمان یک انجمن می باشد

      نظرات