پیشنهادات گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در خصوص اصلاح روند تشخیص صلاحیت عوامل فنی و اجرایی کشور مورخ ۹۷/۴/۲۴

​پیشنهادات گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در خصوص اصلاح روند تشخیص صلاحیت عوامل فنی و اجرایی کشور مورخ ۹۷/۴/۲۴

لینک اصل خبر در سایت انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

    منبع خبر

    انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

    انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه یک انجمن می باشد

      نظرات