مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود ، کانی داریان ، چم زرشک سفلی و علیا

مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود ، کانی داریان ، چم زرشک سفلی و علیا

مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود ، کانی داریان ، چم زرشک سفلی و علیا

فایل پیوست:
لینک اصل خبر در سایت انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

منبع خبر

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه یک انجمن می باشد

    نظرات