قانون کاهش مالیات پیمانکاری

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
در ماده( ۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات طی بخشنامه ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخه ۲۱/۶/۹۱و الحاقات بعدی آن ،عبارت «سه درصد(۳%) (بجای ۵%)آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین میگردد.
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گیلان

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گیلان

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گیلان یک انجمن می باشد

      نظرات