افزایش ایمنی راههای دسترسی به مناطق مرزی لازمه توسعه پایدار

افزایش ایمنی راههای دسترسی به مناطق مرزی لازمه توسعه پایدار

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی در جلسه بررسی وضعیت پروژه های راه و شهرسازی در شهرستان پیرانشهر گفت: آذربایجان غربی با دو معضل اساسی عدم توازن منطقه‌ای یعنی فاصله با سطح برخورداری از میانگین شاخص های توسعه کشوری و نیز عدم تعادل در توسعه درون استانی مواجعه است.

ناصر حضرتی پر ادامه داد: در حال حاضر اصل توزیع عادلانه منابع و شفاف سازی سرلوحه فعالیتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی شده و طبق برنامه ریزی انجام شده و در جهت رفع محرومیت مناطق متخلف استان سهم اعتبارات استان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت های حمل و نقل در تحقق پیشرفت و ارتقای شاخص های توسعه استان برجسته است، گفت: موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی و همرزی با سه کشور یکی از قابلیت های مهم استان محسوب می شود که برنامه های مدونی برای توسعه راههای دسترسی به مرز اجرا می شود.

حضرتی پر تاکید کرد: در شرایط اقتصادی حاضز باید بر تکمیل تعداد مشخصی از پروژه های ساخت و توسعه راههای استان متمرکز شد.

اجرای چندین پروژه مهم راهسازی در شهر مرزی پیرانشهر

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از فعالسازی طرح بزرگراه محور پیرانشهر – نقده خبر داد و گفت: طرح احداث بزرگراه نقده- پیرانشهر- تمرچین بخشی طرح ارتقای دسترسی به پایانه های مرزی است و ضریب ایمنی مسیر دسترسی به پایانه مرزی تمرچین با تکمیل این طرح در دو مرحله بهسازی و تعریض طرح های محور پیرانشهر- نقده و پیرانشهر به مرز تمرچین اجرا می شود.

ابراهیم مبارک قدم به اجرای پروژه اصلاح ورودی و خروجی شهر پیرانشهر اشاره کرد و ادامه داد:  اصلاح و ایمن سازی ورودی و خروجی شهر پیرانشهر با توجه به حجم تردد در محدوده راههای شهر پیرانشهر ضروری است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات