اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان

فایل پیوست:
لینک اصل خبر در سایت انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

منبع خبر

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه یک انجمن می باشد

    نظرات