اولین جلسه هماهنگی اجرای طرح جامعه ایمن و م ...

اولین جلسه هماهنگی اجرای طرح جامعه ایمن و م ...

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران شهرداری تبریز اولین جلسه هماهنگی جهت اجرای طرح جامعه ایمن و مروج سلامت در شهرداری منطقه ۸ برگزار گردید. در این جلسه که با حضور نماینده مرکز بین المللی حمایت از جوامع ایمن، نماینده شهرداری منطقه ۸ و کارشناسان مدیریت بحران برگزار شد پس از ارائه کلیات طرح جامعه ایمن و بحث و تبادل نظر در این خصوص، مقرر گردید اعضای کمیته اجرایی این طرح در منطقه ۸ تعیین و اقدامات اجرایی جهت شروع این طرح انجام گردد. همچنین در پایان مقرر گردید بازدید میدانی از محدوده مرکزی منطقه ۸ بخصوص بازار تاریخی تبریز توسط نماینده مرکز بین المللی حمایت از جوامع ایمن و کارشناسان مدیریت بحران انجام تا برنامه ریزی های لازم جهت اجرای موفق طرح جامعه ایمن ومروج سلامت در حوزه شهرداری منطقه ۸ انجام شود. لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات