اطلاعیه مهم مالیاتی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، به اطلاع آن دسته ازاعضاء سازمان که در تنظیم بدهی قطعی مالیاتی سال های گذشته مشمول جرایم ماده ۱۶۹ ق.م.م. شده اند میرساندکه لایحه پیوست جهت دفاع از موئدی حقیقی عضو سازمان درقبال این جرایم تنظیم وبه اداره کل امور مالیاتی استان اعلام گردیده است.
مقتضی است درهنگام مراجعه به حوزه های مالیاتی خود ، یک نسخه ازاین لایحه را جهت ارائه به ممیز مربوطه به همراه داشته باشید.

لایحه دفاع از موئدی حقیقی عضو سازمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات