عدم برگزاری انتخابات استانها

عدم برگزاری انتخابات استانها

پیگیری درخصوص عدم برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان استانها

۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۰۸-۵۲-۴۳c۷c۱a۰۳۴-۱۷de-۴۱۳۳-۸d۲f-۲۲ca۳d۲۳ae۴b

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن می باشد

      نظرات