تعیین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به عنوان دبیر کمیته هوای پاک

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در سومین نشست شورای سلامت و امنیت غذایی که در روز شنبه ۲۳ تیرماه در محل فرمانداری ویژه شهرستان دزفول برگزار شده بود؛ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از سوی فرماندار دزفولبا نظر کلیه حاضرین در شورا به عنوان دبیر کارگروه هوای پاک شهرستان دزفول تعیین گردید .

امیر عیسی زاده سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در این نشست گفت: «با توجه به ضرورت جلوگیری از آلودگی هوا و عدم تشکیل منظم کارگروه مربوطه، تشکیل کارگروه مذکور با توجه به ارتباط قانونی با محیط زیست، اداره حفاظت محیط زیست دزفول به عنوان دبیر کارگروه هوای پاک تعیین می گردد».

همچنین فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی دزفول با ارایه گزارشی از منابع آلاینده هوای دزفول گفت: «گزارش وضع موجود کیفیت هوای دزفول و منابع آلاینده آن از سوی اداره حفاظت محیط زیست دزفول تدوین که در کارگروه هوای پاک منابع آلاینده هوا ساماندهی و در جهتپیشگیری آلودگی هوای شهرستان دزفول پیگیری و راهکارهای اساسی ارایه خواهد شد ».

شایان ذکر است ایجاد هر گونه آلودگی هوا وفق قانون هوای پاک ممنوع و غیر قانونی است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات