صدور حکم پرورش و رهاسازی ده بال کبک در طبیعت برای متخلفین زیست محیطی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کوهدشت از صدور حکم قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی بخش کوهنانی مبنی بر پرورش ده بال کبک و رهاسازی در منطقه ای که شکار در آن صورت گرفته، برای متخلفین محیط زیستی خبر داد.

حمید طولابی گفت: بر اساس حکم قاضی مهدی ایمانی قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی بخش کوهنانی کوهدشت، هر کدام از این متخلفین زیست محیطی که اقدام به شکار غیر مجاز کبک نموده بودند به جای چهار ماه حبس تعزیری درجه شش به پرورش ده بال کبک و رها سازی در منطقه ای که شکار در آن صورت گرفته در حضور نماینده دادگاه  موظف شدند.

حمید طولابی با عنوان این موضوع که اجرای مجازات های جایگزین حبس یکی از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی بوده که در راستای توسعه فرهنگ عمومی و ترویج اقدامات و مشارکت های زیست محیطی صورت می گیرد، از صدور احکام  و مجازاتهای جایگزین برای تخلفات زیست محیطی استقبال کرد و افزود: این آراء در توسعه فرهنگ حفاظت محیط زیست در سطح جامعه موثر خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات