تشکیل کارگروه مخاطرات زیست محیطی مدیریت بحران در استان یزد

کارگروه مخاطرات زیست محیطی مدیریت بحران با موضوع مخاطرات زیست محیطی کوهستان شیر کوه (رودخانه،گردشگری،پسماند،تخریب،تغییر کاربری،آتش سوزی جنگلها و مراتع و..) در استان یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در ابتدا اکبری معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در خصوص لزوم اجرای مدیریت یکپارچه زیست بومها (یعنی مدیریت یکپارچه منابع آبی و زمین و معیشت) با استفاده از دانش جوامع محلی در مناطق حساس استان مطالبی را ارائه و در ادامه به  اجرای طرح های توسعه عمرانی و واگذاری های بی رویه معادن و  جاده سازی و طرحهای گردشگری  که در گذشته به نوعی  به محیط زیست آسیب رسانده اند بویژه در کوهستان شیرکوه اشاره نمود.

وی مطرح کرد: متاسفانه تعدادی طرح های توسعه و تغییرکاربری های گسترده و اشتغال استان در  شیر کوه انجام شده است که خود می تواند برای حیات وحش و طبیعت بی نظیر آن نگران کننده باشد. نکته مهم اینجاست که کوهستان شیرکوه با توجه به پتانسیل هایی که دارد یک ستون  و یک شاهرگ حیاتی برای حفظ حیات در منطقه و استان بویژه  درحوزه دشت یزد – اردکان ( بزرگترین مرکز جمعیتی استان)می باشد که این گونه دخل و تصرف ها موجب  قطع حیات  و در نهایت مهاجرت و از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری خاص منطقه مورد الاشاره میگردد.بنابر این لازم است دستگاههای اجرایی باتوجه به نظر جوامع محلی جهت جلوگیری از هرگونه تخریب در اکوسیستمهای مطرح استان و دست یابی به توسعه پایدار و نظام مند مدیریت یکپارچه، زیست بومها را سرلوحه برنامه های استان قرار دهند.

محامدی فرماندار شهرستان تفت با توجه به تخریب های صورت گرفته در کوهستان شیرکوه گزارشی را مطرح کرد و خواستار پیگیری هرچه سریعتر از سوی مسئولین استان و دستگاههای اجرائی موثر در این راستا شد.

رئیس اداره طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در خصوص مخاطرات زیست محیطی کوهستان با محوریت شیرکوه در گذشته و وضعیت موجود آن گزارشی را ارائه نمود و به نظامندنمودن توسعه در شیر کوه در قالب یک مدیریت زیست بومی و انتخاب یک روستای پایلوت در تغییر ساختار کشاورزی و ایجاد تشکلهای حافظ زیست بوم با محوریت آب و هم چنین توانمند سازی جوامع محلی اشاره کرد.

در ادامه با توجه به موضوع جلسه، اعضا مدعو پیشنهادات و نظرات خود را ارائه نمودند و تصمیم گیری های لازم صورت پذیرفت و  مقرر شد تشکیل کارگروهی با حضور دستگاههای موثر و ذیربط و با مسئولیت یکی از معاونین استاندار(ترجیحا") و یا فرماندار تفت برای هدایت توسعه مطابق با اصول مدیریت زیست بومی که ضمن تامین معیشت پایدار جوامع محلی ،آسیبهای ناشی از توسعه نامتوازن را به حداقل رسانده و امکان حفاظت مطلوب این کوهستان ارزشمند توام با بهره برداری خردمندانه را ممکن میسازد انجام شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات