برگزاری کلاس آموزشی تدوین و تشریح بخشنامه نظارت

برگزاری کلاس آموزشی تدوین و تشریح بخشنامه نظارت

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات