دکتر کوه افکن رئیس بخش آب و خاک فائو ضمن اعلام حمایت از تلاشها و جانفشانی های محیط بانان در امر حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ، بعنوان محیط بان افتخاری البرز شد.

دکتر کوه افکن رئیس بخش آب و خاک فائو ضمن اعلام حمایت از تلاشها و جانفشانی های محیط بانان در امر حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ، بعنوان "محیط بان افتخاری" البرز شد.
دکتر افکن حدود ۳۰ سال در سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) واقع در کشور ایتالیا به عنوان کارشناس ارشد و مدیر بخش هایی همچون توسعه ی روستایی، آب و خاک، تنوع زیستی و تغییرات آب وهوایی فعالیت داشته اند و هم اکنون به عنوان رئیس بخش آب و خاک سازمان فائو و رئیس بنیاد میراث جهانی کشاورزی مرتبط با فائو فعالیت می کند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات