هیات علمی انجمن صنفی مهندسان معمار وشهرساز استان البرز رسما فعالیت خود را آغاز کرد

هیات علمی انجمن صنفی مهندسان معمار وشهرساز استان البرز رسما فعالیت خود را آغاز کرد

هیات علمی انجمن با هدف ارایه خدمات علمی و پژوهشی حوزه معماری و شهرسازی به سازمانها و ارگانهای مختلف استان البرز به تصویب هیات مدیره انجمن رسید  هیات مدیره انجمن در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۷ پذیرای اعضای منخب هیات علمی بود تا احکام مربوط به ایشان اعطاء گردد  اعضاء منتخب هیات علمی به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردییدند :
(رحیم هاشمپور ( کارشناس ارشد معماری،آمایش سرزمین و دکتری شهرسازی
(سیامک پناهی ( دکتری معماری
زین العابدین افلاطونیان
(پرویز سیروسی (پژوهشگر دکتری معماری
(سعید امیری (پژوهشگر معماری
فعالیت هیلت علمی با تشکیل کارگروه کختلف در چهار بخش صورت خواهد گرفت
کارگروه پژوهش های کاربردی
کارگروه سمینارهای علمی و مسابقات معماری و شهرسازی
کارگروه تحصیلات تکمیلی اعضاء
کارگروه آموزش های علمی و تدوین تک پودمانها

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    منبع خبر

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز

    انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز استان البرز یک انجمن می باشد

      نظرات