بحران آب در فارس و مقاله ریاست محترم سازمان...

بحران آب در فارس و مقاله ریاست محترم سازمان...

چاپ مقاله ریاست محترم سازمان جناب آقای مهندس غازی در روزنامه خبر جنوب مورخه سه شنبه ۲۶ تیرماه ۹۷ در خصوص بحران آب در فارس...

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

      نظرات