سامانه هوشمند برخط سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی راه اندازی شد

سامانه هوشمند برخط سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی راه اندازی شد
در راستای اجرای شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ و تحقق شفافیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، در گام اول سامانه هوشمند برخط کسر ظرفیت و ثبت مهندسین استان آغاز بکار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان در این مرحله کسر ظرفیت صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا در تمامی پروژه ها، که در سامانه یکپارچه سازمان ثبت گردیده، بصورت لحظه ای در سامانه مانیتورینگ طبقه همکف سازمان مرکزی و ساختمان امور مهندسین ناظر قابل مشاهده است.

بر پایه این خبر تمامی اطلاعات ثبت شده در این سامانه از هفته آتی بر روی سایت سازمان به آدرس www.nezammohandesi.ir قابل دسترس خواهد بود.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات