انجام نظارت معماری توسط مهندسین سازه و برعکس در سامانه ارجاع نظارت استان

انجام نظارت معماری توسط مهندسین سازه و برعکس در سامانه ارجاع نظارت استان

مهندس گرامی طبق بند یک صورتجلسه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ هیات مدیره سازمان و همچنین تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (جدول فوق)، به اطلاع می رساند از مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ در گروه ساختمانی الف، ارجاع کار نظارت معماری به مهندسین سازه و ارجاع کار نظارت سازه برای مهندسین معمار از طریق سامانه ارجاع نظارت سازمان امکان پذیر می باشد.
روال سیستم ارجاع نظارت در این رابطه به این صورت است که نظارت معماری کلیه ساختمان های گروه الف هم در کارتابل مهندسین سازه و هم در کارتابل مهندسین معمار قرار می گیرد سپس بر طبق امتیاز موجود از بین مهندسین کاندید شده، مهندس واجد شرایط انتخاب می گردد.
به همین ترتیب نظارت سازه کلیه ساختمان های گروه الف علاوه بر کارتابل مهندسین سازه در کارتابل مهندسین معماری نیز درج می گردد و طبق روال امتیازدهی مهندس مناسب انتخاب می شود.
لازم به ذکر است مهندسین عمرانی که تمایل به انجام نظارت معماری دارند بایستی در سامانه ارجاع نظارت آماده بکاری خود را برای نظارت معماری ثبت کنند و به همین ترتیب مهندسین معماری نیز در صورت تمایل به انجام نظارت سازه باید آماده بکاری خود را برای این نوع خدمت ثبت نمایند.
توجه : برای دیگر گروه های ساختمانی روال انتخاب مهندس تغییری نیافته است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات