بر اساس قانون مدیریت پسماند: ابلاغ اخطاریه زیست محیطی به شهرداری شهرستان روانسر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، ناصح باباخانی رئیس اداره محیط زیست شهرستان روانسر در این خصوص گفت: با عنایت به عملیات دفن بهداشتی در جایگاه پسماند شهرستان روانسر توسط شهرداری و اکتفا نمودن به روش منسوخ تلنبار و سوزاندن زباله ها در محل مذکور، این اداره نسبت به ابلاغ اخطاریه زیست محیطی به شهرداری برابر قانون مدیریت پسماند اقدام نمود.

باباخانی افزود: در متن این اخطاریه تاکید شده است در پایان مهلت تعیین شده شهرداری موظف و ملزم به اجرای مناسب عملیات دفن بهداشتی شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات