مسئول مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ،در این حکم چنین آمده به موجب این حکم بعنوان مسئول مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران معرفی می شوید امید است با توکل به خداوند متعال وپیروی از منویات مقام معظم رهبری در انجام وظایف محوله بویژه جلب وتنویر افکار عمومی در اعم فعالیتهای زیست محیطی وبه کارگیری وبهرمندی از توان فکری واجتماعی تشکل های مردمی در پیشبرد اهداف و رسالت سازمانی تمام اهتمام و مساعی خویش را بعمل آورید.لازم به ذکر است میلاد بهرامی سابقه مدیریت در روابط عمومی ادارات کل حفاظت محیط زیست مازندران وگلستان را دارا می باشد. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات