همایش

همایش
از همکاران محترم عضو  و غیر عضو “انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین” درخواست میگردد موارد مورد نظر و پیشنهادات خود در خصوص محور همایش مذکور را به دبیرخانه انجمن ارائه فرمایند.
۰۲۸-۳۳۳۵۷۲۵۰
۰۲۸-۳۳۳۵۰۰۲۶
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات