اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و نودشه فاز ۲

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و نودشه فاز ۲

​اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و نودشه فاز ۲

فایل پیوست:
لینک اصل خبر در سایت انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

منبع خبر

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه

انجمن شركتهاي ساختماني و تأسيساتي استان كرمانشاه یک انجمن می باشد

    نظرات