آتش‌سوزی مختصر پارک ملی تندوره مهار شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز گفت: آتش سوزی پارک ملی تندوره با حضور به‌موقع محیط‌بانان مهار شد.

حسین اصلاحی با اشاره به‌اینکه آتش سوزی پارک ملی تندوره با حضور به‌موقع محیط‌بانان مهار شد گفت: با سهل‌انگاری برخی از گردشگران در تفرجگاه چهلمیر، شرایط برای آتش سوزی در پارک فراهم که با حضور به‌موقع محیط‌بانان و اقدام سریع آنها آتش مهار و از ادامه آتش سوزی جلوگیری شد .

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز ضمن اشاره به اینکه خوشبختانه وسعت ناچیزی دچار حریق شده بود ادامه داد : محیط‌بانان پارک ملی تندوره درگز مستقر در پاسگاه محیط‌بانی چهلمیر که در حال پایش حوزه استحفاظی بودند به‌دود غلیظی برخوردند که نشانه‌های آتش‌سوزی در پارک بود، از این رو خود را سریعا به‌مسیر دود رسانده که مشاهده کردند، آتش در حال پیشروی است، بنابراین، با امکانات در اختیار سریعاً و قبل از گسترش آتش آن را اطفا و به‌طور کامل خاموش کردند .

وی بیان کرد: متاسفانه با وجود تاکیدات فراوان برخی از تفرجگران پس از حضور در طبیعت و استفاده از مواهب و زیبایی‌های الهی با سهل‌انگاری خود سبب ایجاد چالش می‌شوند، در این مورد نیز اگر حضور به‌موقع مامورین محیط‌بانی نبود، قطعا فاجعه محیط زیستی ایجاد می‌شد .

اصلاحی اضافه کرد: از همه شهروندان و تفرجگران خواهشمندیم، از افروختن آتش در داخل مراتع و علفزارها جدا خودداری کرده و فقط از مکان‌هایی مشخص شده استفاده کنند .

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز متذکر شد : هنگامی که شهروندان و تفرجگران قصد ترک طبیعت را دارند از خاموش شدن آتش خود اطمینان یابند و در صورت مشاهده کوچک‌ترین آتش سوزی، موارد را به‌مامورین حاضر در منطقه گزارش دهند، درخصوص زباله‌های تولیدی خود، ضمن جمع‌آوری، آن را به‌محل مجاز حمل کرده و رفتار مهربانانه‌ای با محیط زیست داشته باشند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات