متخلفین قاچاق عقرب های سیاه در شهرستان ریگان به دام مامورین حفاظت محیط زیست افتادند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات