با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی: شانزدهمین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی در اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه، در ابتدای جلسه مهندس فریدون یاوری به عنوان رئیس کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مدعو با بیان دستورکارجلسه و تاکید بر لزوم توجه جدی به محیط زیست به تشریح خطرات و بحرانهای مرتبط با آن پرداخت .

در ادامه جلسه خانم شاهنده نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه گزارشی در خصوص حوادث جاده ای حمل و نقل مواد نفتی و ترکیبات خطرناک و اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه داد. همچنین گزارشی در خصوص وضعیت ریزگردهای استان در چهارماه اول سال در جلسه ارائه شد.

در پایان جلسه نمایندگان دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه مدیریت صحیح مخاطرات زیست محیطی با هم بحث و تبادل نظر کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات