گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی با مدیرکل تعزیرات استان یکشنبه ۱۴ مرداد ۹۷

گزارش تصویری دیدار مدیرکل راه و شهرسازی با مدیرکل تعزیرات استان یکشنبه ۱۴ مرداد ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات