استاندار تهران: فرمانداران ملزم به اختصاص چهار ساعت از زمان کار اداری در حوزه بازآفرینی هستند

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مقیمی استاندار تهران ضمن تاکید بر این موضوع گفت: سه هدف اصلی طرح ملی بازآفرینی فعال سازی مجدد صنعت ساختمان در کشور و افزایش اشتغال, افزایش توانمندی ساکنین در بافتهای ناکارآمد میانی و محلات هدف و همچنین افزایش کیفیت زندگی است.

استاندار تهران در ادامه افزود: با تمام ارگانهای دولتی و شهرداریها می بایست به معرفی زمین جهت تخصیص این امر اقدام کنند . در عین حال می بایست پروژه های توانمند سازی محلات هدف نیزز توسط شهرداریها و راه و شهرسازی در این مناطق سرعت بگیرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات