پلمپ یک واحد مرغداری گوشتی در آمل

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران ، در پی پایش کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست آمل از یک واحد مرغداری در این شهرستان و احراز آلودگی توسط کارشناسان مربوطه نسبت به صدور اخطاریه های متعدد برای این واحد اقدام کردند.

اما به دلیل عدم توجه مالک مرغداری به اخطاریه های صادره در نهایت کارشناسان پایش واحد مذکوررا پلمپ کردند.

فعالیت این واحد به دلیل عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی ، ایجاد آلودگی و تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی متوقف گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات