آزاد سازی اراضی ملی در شهرستان آذرشهر

به گزارش مهندس موذن پور رئیس اداره راه و شهرسازی آذرشهر، طی یک ماه اخیر دو مورد از تصرفات اراضی ملی به مساحت ۹۶۸۰ متر مربع توسط یگان حفاظت این اداره آزاد سازی رفع تصرف گردید..

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات