دکتر جزینی زاده: برای آخرین بار به متخلفین ودست درازان به انفال طبیعی و الهی هشدار می‌دهیم دست از عناد با طبیعت برداشته وسلاح خود را بر زمین بگذارید

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان دکتر جزینی زاده در مراسم تشییع پیکر پاک شهید علی خواجویی راوری ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران ومسئولین منجمله مدیرکل محترم امنیتی استانداری ، فرماندار محترم ، یگان تکاوری استان دستگاه قضایی ، انتظامی و همکاران ادارات حفاظت محیط زیست استان واستان های همجوار  مشارکت بیش از پیش مردم را جهت حفظ ونگهداری موهبتهای الهی که اماناتی جهت تحویل به آیندگان در دست مایند را خواستار شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان اضافه کرد برای آخرین بار به متخلفین ودست درازان به انفال طبیعی و الهی هشدار می‌دهیم دست از عناد با طبیعت برداشته   ، سلاح بر زمین گذاشته و باحیات وحش آشتی کنید که در غیر این صورت منتظر شدید ترین برخوردها وفق مقررات موضوعه وبا قاطعیت تمام از سوی حافظان طبیعت باشید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات