گزارش تصویری مهندس جان نثاری رئیس هیات اجرایی از روند انتخابات

گزارش مهندس جان نثاری رئیس هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان از روند برگزاری این انتخابات تا کنون

پخش گزارش تصویری

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات