حضور دکتر جزینی زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۷مردادماه در خصوص رویدادهای اخیر پیرامون محیط زیست و شهادت دونفر از محیط بانان همچنین نحوه حمایت قوانین از عملکرد پرسنل یگان حفاظت محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات