کاشت ۳۰۰ اصله نهال درخت ، جریمه صادره در رای سبز متخلف زیست محیطی شهرستان کرمان

بنابه گفته سیدوحیدسیدجعفری رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان ٫ باتوجه به حسن ارتباط قانونمند اداره کل حفاظت محیط زیست استان واداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان با مجموعه قضایی استان، در پرونده دیگری ازجرایم زیست محیطی در شهرستان کرمان رای سبز صادرگردید.
وی اضافه کرد، به موجب حکم یاد شده فرد محکوم می بایست سیصد اصله نهال راباهماهنگی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمان غرس کند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات