نظارت بر روند ملاحظات زیست محیطی طرح های بزرگ همدان جدی تر می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان ایرج اسدی ادامه داد: با ایجاد یک ساختار مناسب و مشخص کردن فرآیندها، روش ارزیابی محیط زیستی پروژه های بزرگ بهبود می یابد.
اسدی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، تعداد ۵۱ طرح استان همدان مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی در مرحله مکانیابی و امکان سنجی می باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: مجریان طرح موظف اند در یک بازه زمانه سه ماهه یا فصلی، گزارش همه جانبه پروژه اجرایی و تولیدی خود را تهیه و جهت بررسی و اعلام نظر به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال کنند.
وی اضافه کرد: گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های تولیدی و خدماتی استان با هدف بررسی میزان تطابق راهکارهای تقلیل آثار سوء زیست محیطی، کاربردی نمودن مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی در حین اجرای طرح و حصول اطمینان از میزان موفقیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، نظارت بر اجرای روش های تقلیل اثرات زیانبار و برنامه مدیریت زیست محیطی در فرایند ساخت و ساز و بهره برداری از طرح، استفاده بهینه از منابع طبیعی و محیط زیست، مستندسازی اقدامات زیست محیطی و شناسایی پیامدهای سوء پیش بینی نشده در گزارش ارزیابی زیست محیطی و تغیرات ناگهانی حین انجام فعالیت ، تدوین و به حفاظت محیط زیست استان ارسال می شود.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات