برای خاک هم شده فکری به حال آب کنید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، عمق فرسودگی خاک تا آن جاست که عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران را رتبه دار فرسایش خاک در دنیا دانست و گفت: فرسایش‌ خاک یکی از موارد حساس فرا سرزمینی‌ است. حداقل ۳۰ سال به طول می‌انجامد تا یک سانتی متر از خاک کشور شکل گیرد و ما از جمله کشورهایی هستیم که در زمینه فرسایش‌ خاک در رده‌های بالا قرار داریم. سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ تن در هکتار(یعنی چیزی حدود ۶ دهم میلی متر در سال) فرسایش خاک داریم .

وی در ادامه گفت: به طور متوسط عمر فرسایش خاک در کشور ما حدود ۲۵ سال است، یعنی در هر متر مربع ۲۳۰ میلی‌متر فرسایش خاک داریم که انسان عامل اصلی فرسایش‌ خاک در کشور است.

نشست زمین باید رفع علت شود. رییس سازمان محیط زیست با تاکید بر این موضوع علت اصلی روند فرسایشی خاک را بر داشت بی رویه از آبهای کشور دانست و ادامه داد:  خالی کردن سفره های زیر زمینی از آب قاتل خاک است. ق طع درختان و چرای بیش از حد دام  در کنار کشت نا صحیح و حفریات معادن موجب کاهش پوشش گیاهی و ضعف خاک می شود که عامل تسریع در فرسایش خاک است. برای جلوگیری از این اتفاق که کشور را تهدید می کند تنها راه پر کردن سفره های آب زیر زمینی و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز از خاک و آب است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۶میلیارد متر مکعب برداشت غیر مجاز از آبهای زیر زمینی انجام می شود گفت: ۸ونیم میلیارد متر مکعب برداشت اضافی چاههای دارای پروانه و ۷ونیم میلیارد کمتر مکعب برداشت چاههای غیر مجاز  در سال گذشته بوده است که معادل بیش از ۱۰۰درصد استاندارد برداشت آب از سفره های زیرزمینی است. میزان استاندارد این برداشت در بهترین حالت حدود ۴۰درصد است!

رییس سازمان حفاظت محیط زیست  با تاکید بر نقش کشاورزی و دامپروری غیر اصولی بر فرسایش خاک گفت: بخش عمده فرسایش خاک ناشی از عوامل انسانی و سوءاستفاده از منابع طبیعی است. سیاست های خودکفایی تولید گوشت و محصولات کشاورزی از جمله عوامل مهم این مشکل است.  شاید خودکفایی در تولید گوشت برای وزارت جهاد کشاورزی افتخار باشد، اما هزینه های تخریب آن صدبرابر ارزش تولید آن است .

وی ادامه داد: ما در کار گروه مقابله با کم آبی که در دولت شروع شده از وزارت نیرو خواستیم که کشاورزی را کنترل کند. متاسفانه کشاورز برایش چند سال دیگر اهمیتی ندارد می خواهد همین امروز برداشت آب و محصول داشته باشد. وزارت کشاورزی هم  موضعی بینابین دارد، هم نیاز به تولید دارد هم خودش را کمی نسبت به محیط زیست مسوول می داند. درحال حاضر دولت و حتی حکومت بین دوراهی هستند که محصول کشاورزی تولید کنند یا جلوی نشست زمین را بگیرند و معمولا هم در کشورما تصمیم های کوتاه مدت بر بلند مدت غلبه دارد.

کلانتری در پایان گفت: خودکفایی در محصولات غذایی به آب فشار وارد می کند و سیاست های بین المللی و تحریم ها در کنار هم باعث آسیب به محیط زیست شده است .برای نجات خاک هرچه زودتر باید جلوی برداشت بی رویه آب را گرفت.

زیرا فرسایش خاک   کاهش باروری و حاصل خیزی  زمین را در پی دارد که بر بحث تولید و کشاورزی نیز تاثیر گذار خواهد بود. همچنین زمانی که کیفیت خاک زمین کم میشود، توانایی اش برای نگهداری آب نیز کم شده  وقوع سیل را به همراه دارد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات