طی دو روز،صنایع و معادن شهرستان درگز توسط کارشناسان محیط زیست مورد پایش قرار گرفتند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز از پایش صنایع و معادن مستقر در شهرستان درگز خبر داد و گفت طی دو روز واحدهای مزبور مورد بازدید مامورین حفاظت محیط زیست درگز قرار گرفتند

حسین اصلاحی  افزود : با توجه به اهمیت کنترل آلودگیهای محیط زیستی و جلوگیری از آلودگیهای احتمالی و بمنظور بررسی وضعیت محیط زیستی و چگونگی رعایت ضوابط و ملاحظات محیط زیستی واحدهای صنعتی و معدنی سطح شهرستان درگز اکیپی از کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست درگز به سرکشی از واحدهای مزبور پرداخته و فعالیت های آنها را رصد نمودند .
حسین اصلاحی در ادامه افزود : طی این بازدیدها ۸ فقره اخطاریه صادر گردیده و یک مورد نیز با توجه به حجم آلودگی ها و عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی منجر به شکایت به دادسرا علیه مدیر واحد گردید .
همچنین اصلاحی گفت : در بازدیدهای مزبور رعایت قوانین ، ملاحظات و تعهدات محیط زیستی مورد تاکید قرار گرفت و برخی از قوانین جدید مانند قانون هوای پاک نیز به مدیران واحدها  گوشزد گردید .
رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز در پایان گفت : قانونگذار برای تمامی واحدهای صنعتی ، معدنی ، خدماتی و کشاورزی استانداردهایی در نظر گرفته که درصورت تخطی مسئولین واحدها و عدم رعایت ملاحظات و استاندارهای مزبور باعث ایجاد آلودگیهای محیط زیستی خواهد شد که این موضوع بر اساس ماده ی ۹ قانون حفاظت محیط زیست و سایر قوانین موضوعه ی محیط زیستی ممنوع و جرم محسوب میگردد که در صورت مشاهده ی مامورین محیط زیست که بصورت مستمر در حال سرکشی و رصد محیط زیستی واحدهای یادشده هستند ، با واحدهای متخاطی بدون هرگونه اغماضی برخورد قانونی خواهند نمود .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات